Jan Cichecki

Spec. wet. diagnostyki obrazowej, zajmuje się okulistyką oraz obrazowaniem.

Pracownik - brak zdjęcia