Michał Płóciennik

Studia ukończył w 2019 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zarówno przed studiami jak i w ich trakcie odbywał dobrowolne praktyki. Po uzyskaniu dyplomu odbył 4 miesięczny staż kliniczny w Oddziale Intensywnej Terapii Kliniki Chorób Psów i Kotów Uniwersytetu Weterynaryjno- Farmaceutycznego w Brnie. Od 2019 doktorant Szkoły Doktorskiej UPWr, w której przygotowuje rozprawę. Większość czasu spędza we Wrocławiu gdzie znieczula pacjentów do zabiegów i badań z przy użyciu zaawansowanych metod diagnostyki obrazowej (MRI, TK). Jego główne zainteresowania zawodowe to anestezjologia i leczenie bólu. W Przychodni Edina Safari świadczy przede wszystkim konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych oraz wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej. Jest orędownikiem systematycznego podejścia do procesu diagnostyki i leczenia- w Jego ocenie kluczem do sukcesu terapeutycznego jest postawienie rozpoznania. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach, głównie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz diagnostyki ultrasonograficznej.